Kinnander Advokatbyrå rådgivare till OurLiving AB (publ) vid förvärv av Boappa AB

November 8, 2023

Kinnander Advokatbyrå har biträtt OurLiving AB vidförvärv av SBAB Bank ABs samtliga aktier i BoAppa AB.

Boappa bildades 2016 och har sedan starten etableratlöpande SaaS-intäkter och har idag 9 anställda och ett antal konsulter. Målbolagets kunder består till stor delav bostadsrättsföreningar och samfälligheter med styrelse och boende som slutanvändare.

Förvärvet innebär att OurLiving övertar Boappas kundbas och verksamhet och blir en ledande aktör inom boendeappar för bostadsrättsföreningar, bostadsutvecklare och som lösning även fungerar mot fastighetsbranschen generellt.

Målbolaget förväntas under räkenskapsåret öka OurLivings totala SaaS-intäkter avsevärt och bidra positivt till bolagets kassaflöde.

”Genom förvärvet av Boappa AB tar vi nu en ledandeposition för boendeappar och vi breddar vår kundbas signifikant, dessutom med stort fokus på hållbarhet. Tusentals bostadsrättsföreningar kommer nu att få ett ännu bredare erbjudande och vi räknar med att sälja mer av våra digitala produkter och även förnybar energi samt energilagring”, kommenterar Henrik Jarl, VD i OurLiving AB.

Kinnander Advokatbyrås team bestod av Jakob Elander som ansvarig och Jens Kinnander som hjälpte till i frågor rörande GDPR och Open Source.