Dataskydd & integritet

Vad är nästa steg i ert arbete för att förbättra efterlevnaden av GDPR?

Vårt arbete med lagstiftningen om personuppgifter började för över 20 år sedan med personuppgiftslagen (PUL). Inför införandet av dataskyddsförordningen (GDPR) intensifierade rådgivningen inom dataskydd, integritet och informationssäkerhet väsentligt i form av föreläsnings- och utbildningsuppdrag och omfattande arbete med många bolags implementeringsprojekt, exempelvis i fråga om inventeringar, upprättande av register, policys för olika typer av behandlingar och biträdesavtal. Sedan domstolsavgörandena avseende Safe Harbour och senare även Privacy Shield (Schrems-fallen) handlar rådgivning ofta om problematik kring överföring till tredje land såsom USA, inte sällan i samband med avtal om molntjänster.

Vi bistår löpande företag med nya frågeställningar rörande behandling av personuppgifter som dyker upp i verksamheten. Vi kan exempelvis hjälpa till med följande typer av uppdrag avseende dataskydd och GDPR:

Vi kan hjälpa dig i alla personuppgifts- och informationssäkerhetsfrågor. Det kan exempelvis gälla:

·         Implementeringsstöd gällande GDPR
·         Revision för att undersöka om er verksamhet följer reglerna
·         Framtagande av dokumentation som personuppgiftspolicys/integritetspolicys, förteckningar personuppgiftsbehandlingar, Konsekvensbedömningar (DPIA) och gallringsrutiner.
·         Granskning, förhandling och upprättande av biträdesavtal (DPA).
·         Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar, intra-group-avtal
·         Dataskyddsfrågor i samband med outsourcing, molntjänster och andra IT-avtal
·         Rådgivning kring överföring av personuppgifter till tredje land, grunder och bedömning av överföring (TIA, transfer impact assessment).
·         Personuppgiftsincidenter, anmälningar till dataskyddsmyndigheter
·         Internationella projekt och behov av kontakter med advokatbyråer med expertis inom dataskydd/integritet i andra länder

Se mer information om vår rådgivning inom närliggande områden:

IT/Tech
IT, teknologi och Telekom (branchkompetens

Kontakt
Vi tar gärna del av och diskuterar de utmaningar och möjligheter som du står inför. Kanske kan vi hjälpa er. Maila oss på contact@kinnander.law så hör vi av oss.

Verksamhetsområden

Brancher