Immaterialrätt

Säkra era strategiskt viktiga immateriella rättigheter samt sekretess i era avtal

Immateriella rättigheter och företagshemligheter är strategiskt avgörande för företags förutsättningar att skapa, behålla och stärka dess konkurrenskraft. När ni utformar avtalsvillkor för nyttjande av era tjänster eller när ni skriver avtal med andra företag, så behöver det säkerställas att ni skyddar era rättigheter och intressen i dessa avseenden.

I vår verksamhet fokuserar vi på att hjälpa er med immaterialrätten och företagshemligheter i samband med avtalsförhandlingar och upprättande av avtal, så att det blir rätt och som ni har tänkt er. Detta rör inte bara rena immaterialrättsliga avtal såsom licensavtal eller överlåtelseavtal som avser immateriella rättigheter, utan även exempelvis följande typer av avtal:

·         IT-avtal, exempelvis mjukvaruavtal och avtal om SaaS-tjänster
·         Forsknings- och utvecklingsavtal
·         Sekretessavtal/NDA
·         Uppdragsavtal, konsultavtal

För att säkerställa värdet i vår rådgivning till klienter har vi valt att fokusera på immaterialrättslig rådgivning i avtal. Därmed arbetar vi inte med registrering eller tvister avseende immateriella rättigheter. Men vi ställer givetvis upp som bollplank gällande alla frågeställningar angående immateriella rättigheter, och även för att diskutera er strategi för att skapa och skydda immateriella rättigheter.

Se mer information om vår rådgivning inom närliggande områden:

IT/Tech
IT, teknologi och Telekom (branchkompetens

Kontakt
Vi tar gärna del av och diskuterar de utmaningar och möjligheter som du står inför. Kanske kan vi hjälpa er. Maila oss på contact@kinnander.law så hör vi av oss.

Verksamhetsområden

Brancher