IT/Tech

Vi biträder dagligen kunder i komplexa IT-affärer och teknikrelaterade samarbeten av olika slag

Vi biträder dagligen kunder i komplexa IT-affärer och teknikrelaterade samarbeten av olika slag. Oftast avser detta internationella avtal och förhandlingar. För att kunna ge affärsmässig rådgivning av högsta kvalitet krävs det att vi förstår både våra kunders affärsverksamhet, tekniken och vad tekniken ska göra för verksamheten. Inom teknikrelaterade avtal bidrar vi även med expertis inom immaterialrätten och dataskydd (GDPR) för att säkerställa att klientens intressen tillgodoses. Vi arbetar återkommande med avtalsförhandlingar gentemot de stora molnleverantörerna såsom Google Cloud Platform och Amazon Web Services och samt leverantörerna av affärssystem, såsom SAP och Oracle.

Vi arbetar också löpande i frågor och affärer som rör licensiering av mjukvara och annan kommersialisering av rättigheter och integritetsskydd.

Tack vare vår specialisering inom IT-rätten kan vi stötta dig i alla era IT-relaterade utmaningar. Vi biträder allt från startups till storbolag med juridiska och strategiska frågor rörande IT och teknik.

Bland den typen av uppdrag som vi hanterar kan nämnas:

·         Molntjänster, XaaS
·         Drifts-, förvaltnings-, underhålls- och supporttjänster
·         Systemupphandlingar, systemutveckling, systemleverans
·         Licensiering av programvara, öppen källkod (Open Source)
·         Mjukvaruutveckling och IT-projekt
·         Konsulttjänster
·         Telekom-relaterade frågor
·         Integritetsfrågor 

Se mer information om vår rådgivning inom närliggande områden:

Dataskydd/GDPR
IT, teknologi och Telekom (branchkompetens)

Kommersiella avtal

Immaterialrätt

Kontakt
Vi tar gärna del av och diskuterar de utmaningar och möjligheter som du står inför. Kanske kan vi hjälpa er. Maila oss på contact@kinnander.law så hör vi av oss.

Verksamhetsområden

Brancher