Life Sciences

Säkerställ era immateriella rättigheter, sekretess och andra viktiga regleringar i era affärsavtal

Vi har omfattande erfarenhet av de avtal som förekommer i verksamheter inom medtech- och biotech-branscherna där vi regelbundet hjälper klienter att upprätta, granska och förhandla kommersiella avtal kopplande till dessa branscher.

Avtalstyper som vi ofta hjälper till med omfattar exempelvis

·         Forskningsavtal
·         Utvecklingsavtal
·         Licensavtal
·         Avtal om kliniska prövningar/studier
·         Distributionsavtal och
·         Samarbetsavtal
·         Avtal om överföring av material

Oavsett avtal och frågeställning, kan det vara helt avgörande för kommersiell framgång att säkerställa att immateriella rättigheter hanteras rätt och att klienten får de rättigheter och den data som behövs för verksamheten.

Se mer information om vår rådgivning inom närliggande områden:

Immaterialrätt

Kontakt
Vi tar gärna del av och diskuterar de utmaningar och möjligheter som du står inför. Kanske kan vi hjälpa er. Maila oss på contact@kinnander.law så hör vi av oss.

Verksamhetsområden

Brancher