Kommersiella avtal

Vad vill ni säkerställa i företagets strategiska avtal?

Kinnander Advokatbyrås specialisering är att upprätta och förhandla kommersiella avtal, vilket vi arbetar med dagligen. Ofta avser detta internationella avtal och förhandlingar. Vi har ett starkt strategiskt och kommersiellt fokus kombinerat med en djup kunskap om ett flertal typer av avtal inom flera olika branscher, vilket gör att vi kan bidra effektivt till att ni kan göra affärer.

Vi hjälper till med rådgivning i fråga om ett flertal typer av kommersiella avtal, exempelvis:

·        Allmänna villkor
·        Inköps- och leveransavtal
·        Konsultavtal och tjänsteavtal
·        Samarbetsavtal
·        Sekretessavtal
·        Återförsäljar- och distributionsavtal
·        Forsknings- och utvecklingsavtal
·        Avtal inom branscher som medtech och biotech
·        Avtal inom immaterialrätten, såsom licensavtal och utvecklingsavtal.
·        Avtal inom IT/Tech, exempelvis SaaS-avtal, molntjänster och licensiering av programvara.
·        Avtal för att säkerställa efterlevnad av regler inom Dataskydd/Integritet, såsom biträdesavtal (DPA).

Våra jurister är välbekanta med de juridiska och tekniska frågor som ofta påverkar kommersiella avtal och som kan behöva hanteras, exempelvis behandling av personuppgifter, immaterialrätt och IT/Tech. Detta innebär att vi kan tillhandahålla en helhetsrådgivning inom kommersiella avtal.

Se mer information om vår rådgivning inom närliggande områden:

IT/Tech
Immaterialrätt

Kontakt
Vi tar gärna del av och diskuterar de utmaningar och möjligheter som ditt bolag står inför. Kanske kan vi hjälpa er. Maila oss på contact@kinnander.law så hör vi av oss.

Verksamhetsområden

Brancher