Företagsöverlåtelser

Våra jurister har lång erfarenhet inom företagsöverlåtelser och biträder våra klienter löpande med överlåtelser eller uppköp av mindre eller större bolag

Företagsöverlåtelser

Vår verksamhet inom företagsöverlåtelser

Våra jurister har lång erfarenhet inom företagsöverlåtelser och biträder våra klienter löpande med överlåtelser eller uppköp av mindre eller större bolag. Vi har agerat i allt från noterad till privat miljö och nyttjas ofta i transaktioner där komplexiteten är hög.

Företagsöverlåtelser och dess inverkan

Företagsöverlåtelser är en viktig del av företagsvärlden och involverar komplexa juridiska processer. Dessa kan omfatta fusioner, inkråmsöverlåtelser, förvärv, joint ventures och andra affärstransaktioner. Ett framgångsrikt genomförande av dessa transaktioner kan ha en avgörande inverkan på ettföretags framgång och tillväxt. 

Våra tjänster

Vi på Kinnander Advokatbyrå erbjuder rådgivning och stöd inom alla aspekter av företagsöverlåtelser, inklusive:

  • Projektledning  av överlåtelseprocessen
  • Due  diligence inför företagsköp
  • Utformning  och förhandling av transaktionsdokumentation
  • Riskanalyser och riskhantering
  • Rådgivning  kring finansiering
  • Hantering  av frågor kring bolagsrätt, konkurrensrätt, skatterätt och arbetsrätt som uppstår i samband med företagsöverlåtelser (med anlitande av annan     expertis vid behov)
  • Rådgivning och genomförande av ”post-transaction”-processer

Vår expertis

Vårt team av juridiska experter inom företagsöverlåtelser har en djupgående förståelse för affärsbehoven i dessa transaktioner och kan ge insikter och råd utifrån många olika perspektiv. Vi har erfarenhet av att arbeta med klienter från en rad olika branscher och av olika storlek, vilket ger oss en unik förmåga att ge skräddarsydda råd anpassade efter varje klients specifika behov och mål.

Varför välja Kinnander Advokatbyrå?

Som klient hos oss kommer ni att ha tillgång till ett engagerat team av jurister som arbetar för att säkerställa att er företagsöverlåtelse genomförs på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer med våra klienter och är fast beslutna att ge er den bästa möjliga servicen.

Vi strävar efter att erbjuda praktisk, affärsmässig och framåtblickande rådgivning, med fokus på att minimera risker och maximera affärsvärde. Vi är med er på varje steg i processen, från de förstadiskussionerna till avslutningen av transaktionen och därefter.

Kontakt

Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa er att genomföra era företagsöverlåtelser på ett framgångsrikt sätt:

Jakob Elander: jakob@kinnander.laweller mobil nr 070-432 84 30.

Verksamhetsområden

Brancher