Industri och tillverkning

Beläget i ett av Nordens mest industritäta regioner har vi på Kinnander Advokatbyrå en lång och gedigen bakgrund av att biträda industri-och tillverkningsbolag

Industri och tillverkning

Vår verksamhet riktad mot industri och tillverkningsbolag

Beläget i ett av Nordens mest industritäta regioner har vi på Kinnander Advokatbyrå en lång och gedigen bakgrund av att biträda industri-och tillverkningsbolag. Med ett team av erfarna jurister har vi en djupgående förståelse för utmaningar och möjligheter inom denna sektor.

Juridikens roll inom industri och tillverkning

Industrin och tillverkningssektorn står dels inför nya juridiska frågor kopplade till digitalisering och uppkopplade produkter, dels inför kärnverksamhetens ständigt återkommande juridiska frågor, allt från avtals förhandlingar och inköpsavtal till frågor kring immaterialrätt och företagsöverlåtelser. Det krävs numera en bredare förståelse av affär och samspel mellan digitalt och fysiskt för att kunna erbjuda rätt rådgivning och stöd för att navigera genom de utmaningar bolagen står inför och maximera er affärsverksamhet.

Våra tjänster

Vi på Kinnander Advokatbyrå erbjuder ett brett spektrum av tjänster anpassade till industri- och tillverkningsbolags unika behov, inklusive:

  • Förhandling och utformning av inköps- och försäljningsavtal
  • Hantering  av digitalisering, uppkopplade produkter, data och lagring av sådan, GDPR     och privacy
  • Licensiering  och hantering av värdeströmmar genom datarelaterade affärsströmmar
  • Hantering  av frågor kring immaterialrätt, inklusive patent, varumärken och industriell     design
  • Rådgivning  och stöd vid företagsöverlåtelser, fusioner och förvärv
  • Hantering av tvister och juridiska konflikter
  • Riskhantering  och rådgivning kring compliance

Vår expertis

Vårt team av juridiska experter har en djup kunskap om och erfarenhet av industri- och tillverkningssektorn. Vi förstår de specifika utmaningar somf öretag inom dessa sektorer möter och erbjuder skräddarsydda lösningar för att hjälpa er att övervinna dessa utmaningar och nå era affärsmål.

Varför välja Kinnander Advokatbyrå?

Som klient hos oss får ni tillgång till ett engagerat teams om kommer att arbeta nära er för att förstå era specifika behov och mål. V isträvar efter att skapa långvariga relationer med våra klienter och erbjuda juridisk rådgivning som är både strategisk och praktisk.  

Vi förstår att företag inom industri och tillverkning behöver flexibla och snabba juridiska lösningar. Vårt mål är att erbjuda lösningar som inte bara uppfyller era nuvarande behov utan också stödjer er långsiktiga strategi och vision.

Kontakt

Kontakta oss idag för att se hur vi kan stödja ert företag inom industrin och tillverkningssektorn:

Jakob Elander: jakob@kinnander.laweller mobil nr 070-432 84 30.

Verksamhetsområden

Brancher