Riskkapital och kapitalanskaffning

Vi är ett dedikerat team av erfarna jurister som strävar efter att ge den mest omfattande och anpassade rådgivningen för att stödja ert företags finansiella tillväxt.

Riskkapital och kapitalanskaffning

Vår verksamhet inom kapitalanskaffning

Vi är ett dedikerat team av erfarna jurister som strävar efter att ge den mest omfattande och anpassade rådgivningen för att stödja ert företags finansiella tillväxt.

Kapitalanskaffningens roll i företagsvärlden

Kapitalanskaffning, processen att skaffa medel för att finansiera affärsverksamhet och expansion, är en kritisk del i företagets tillväxt och utveckling. Ett effektivt genomförande kan driva innovation, skapa arbetsmöjligheter och främja ekonomisk framgång.

Våra tjänster

Vi på Kinnander Advokatbyrå erbjuder rådgivning inom alla aspekter av kapitalanskaffning, inklusive:

  • Utveckling och implementering av kapitalanskaffningsstrategier
  • Rådgivning  kring aktieemissioner, obligationsutgivningar och andra former av finansiering
  • Utformning  och förhandling av finansieringsdokumentation
  • Riskhantering  och rådgivning kring compliance och reglering
  • Representation i förhandlingar med investerare, banker och andra finansiella institutioner 

Vår expertis

Vårt team av juridiska experter har omfattande erfarenhet och en djup förståelse för både svensk och internationell finansmarknad, vilket gör oss väl rustade att hantera komplexa finansieringsstrukturer och transaktioner. Vi erbjuder rådgivning till företag i alla skeden, från startup bolag till stora multinationella företag. Eftersom vi har varit involverade i att resa kapital från så väl ängel-investerare som VC-bolag vet vi exakt vad du går igenom och kan ge dig bästa möjliga biträde.

Varför välja Kinnander Advokatbyrå?

När ni anlitar oss får ni tillgång till vårt engagerade team som kommer att arbeta tillsammans med er för att förstå era specifika behov och mål. Vi fokuserar på att skapa långvariga relationer med våra klienter och strävar efter att tillhandahålla juridisk rådgivning som är både praktisk och framåtblickande. Vi tror att framgång inom kapitalanskaffning inte bara innebär att förstå juridiken, utan också att ha fingertoppskänsla i förhandlingar och föreslå pragmatiska lösningar när allt låst sig.

Kontakt

Kontakta oss idag för att se hur vi kan stödja er i era strävanden att säkra finansiering för ert företag:

Jakob Elander: jakob@kinnander.laweller mobil nr 070-432 84 30.

Verksamhetsområden

Brancher